servicesaboutcontactnewsgiveabout

ALU LIKE
by Haunani Apoliona (1979)

Click to Listen!
Lyrics English Translation
E alu like mai kākou
E nā ‘ōiwi o Hawai‘i
Nā pua mae ‘ole
Let us work together
Natives of Hawai‘i
The beautiful, handsome descendants
(Na pua nani ē)  

E alu like mai kākou
E nā ‘ōiwi o Hawai‘i
Nā pua mae ‘ole

Let us work together
Natives of Hawai‘i
The descendants (flowers) that never fade

Nā pua mae ‘ole The descendants (flowers) that never fade
I

E hana me ka ‘oia‘i‘o
E hana me ka ha‘aha‘a
E ‘ōlelo pono kākou

E hana me ka ‘oia‘i‘o
E hana me ka ha‘aha‘a
E ‘ōlelo pono kākou

E ‘ōlelo pono kākou
I

Let us work with sincerity
Let us work with humility
Let us speak at all times with goodness/righteousness

Let us work with sincerity
Let us work with humility
Let us speak at all times with goodness/righteousness

Let us speak at all times with goodness/righteousness

(HUI)

II
E nānā aku i ke kumu
E ho‘olohe mai
E pa‘a ka waha
E hana me ka lima

E nānā aku i ke kumu
E ho‘olohe mai
E pa‘a ka waha
E hana me ka lima

E pa‘a ka waha
E hana me ka lima

(Chorus)

II
Let us look to the source (of our strength)
Let us listen (to that source)
Let us work not so much with the mouth
Let us work more with the hands

Let us look to the source (of our strength)
Let us listen (to that source)
Let us work not so much with the mouth
Let us work more with the hands

Let us work not so much with the mouth
Let us work more with the hands